Skip to main content

Arkađani značenje

šta znači Arkađani

Na latinici: Definicija i značenje reči Arkađani (od grčke reči: Arkadoi) pl. stanovnici Arkadije, pastirskog predela u sredini Pe-loponeza;figurativno: pesnici pastirske poezije

Reč Arkađani sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. Аркадои) пл. становници Аркадије, пастирског предела у средини Пе-лопонеза; фиг. песници пастирске поезије


Arkcior citacio prav. opggriji poziv pred sud. ...
Arkcijus mandatum prav. pooštrena zapovest ....
Arkcijus jus prav. bliže pravo, pravo prvenstva...
Arkuacija med. krivl>enje kostiju u obliku luka....
Arktura med. uraslost nokata u meso....
Arktos astr. Veliki i Mali Medved ; sever....
Sve reči na slovo a