Skip to main content

Arkosolij(um) značenje

šta znači Arkosolij(um)

Na latinici: Definicija i značenje reči Arkosolij(um) (latinski arcus luk, solium mrtvački sanduk od kamena) umetnički izrađen starohrišćanski grob u katakombama sa svodom u obliku luka.

Reč Arkosolij(um) sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (лат. арцус лук, солиум мртвачки сандук од камена) уметнички израђен старохришћански гроб у катакомбама са сводом у облику лука.


Arkcior citacio prav. opggriji poziv pred sud. ...
Arkcijus mandatum prav. pooštrena zapovest ....
Arkcijus jus prav. bliže pravo, pravo prvenstva...
Arkuacija med. krivl>enje kostiju u obliku luka....
Arktura med. uraslost nokata u meso....
Arktos astr. Veliki i Mali Medved ; sever....
Sve reči na slovo a