Skip to main content

Asfalt značenje

šta znači Asfalt

Na latinici: Definicija i značenje reči Asfalt (od grčke reči: asphaltos)hemija: zemljina smola, paklina, smesa raznih ugljovodonika u kojoj ima i kiseonika, azota i sumpora; pomešan sa krečnjakom, upotrebljava se za pravljenje trotoara i za izolaciju zidova od vlage.

Reč Asfalt sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. аспхалтос) хем. земл>ина смола, паклина, смеса разних угљоводоника у којој има и кисеоника, азота и сумпора; помешан са кречњаком, употребљава се за прављење тротоара и за изолацију зидова од влаге.


Asfiktičan ned. koji je u dubokoj nesvestici, polumrtav, obamro....
Asfiksija med. prestanak ili usporenost kucanja srca usled neke mehaničke pre...
Asfaltirati kaldrmisati smesom asfalta i krečnjaka....
Asfalt hem. zeml>ina smola, paklina, smesa raznih ugljovodonika u kojoj im...
Sve reči na slovo a