Skip to main content

Asfalt

Šta znači Asfalt


Asfalt značenje

latinica:

Definicija i značenje reči Asfalt (od grčke reči: asphaltos) hemija: zemljina smola, paklina, smesa raznih ugljovodonika u kojoj ima i kiseonika, azota i sumpora; pomešan sa krečnjakom, upotrebljava se za pravljenje trotoara i za izolaciju zidova od vlage.

Reč Asfalt napisana unazad: tlafsa

Asfalt se sastoji od 6 slova.

sta je Asfalt

Slično:
Šta znači Asfiktičan ned. koji je u dubokoj nesvestici, polumrtav, obamro....
Šta znači Asfiksija med. prestanak ili usporenost kucanja srca usled neke meh...
Šta znači Asfaltirati kaldrmisati smesom asfalta i krečnjaka....
Šta znači Asfalt hem. zeml>ina smola, paklina, smesa raznih ugljovodonika u...