Skip to main content

Asfiksija značenje

šta znači Asfiksija

Na latinici: Definicija i značenje reči Asfiksija (od grčke reči: a-, sphyxis bilo)medicina: prestanak ili usporenost kucanja srca usled neke mehaničke prepreke, obamrlost, najviši stepen nesvestice.

Reč Asfiksija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. а-, спхyxис било) мед. престанак или успореност куцања срца услед неке механичке препреке, обамрлост, највиши степен несвестице.


Asfiktičan ned. koji je u dubokoj nesvestici, polumrtav, obamro....
Asfiksija med. prestanak ili usporenost kucanja srca usled neke mehaničke pre...
Asfaltirati kaldrmisati smesom asfalta i krečnjaka....
Asfalt hem. zeml>ina smola, paklina, smesa raznih ugljovodonika u kojoj im...
Sve reči na slovo a