Skip to main content

Asfaltirati značenje

šta znači Asfaltirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Asfaltirati (od grčke reči: asphaltos) kaldrmisati smesom asfalta i krečnjaka.

Reč Asfaltirati sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аспхалтос) калдрмисати смесом асфалта и кречњака.


Asfiktičan ned. koji je u dubokoj nesvestici, polumrtav, obamro....
Asfiksija med. prestanak ili usporenost kucanja srca usled neke mehaničke pre...
Asfaltirati kaldrmisati smesom asfalta i krečnjaka....
Asfalt hem. zeml>ina smola, paklina, smesa raznih ugljovodonika u kojoj im...
Sve reči na slovo a