Skip to main content

Atelija značenje

šta znači Atelija

Na latinici: Definicija i značenje reči Atelija (od grčke reči: ateleia) besvrhnost, besciljnost, necelishodnost; oslobođenje od poreza i državnih nameta.

Reč Atelija sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. ателеиа) бесврхност, бесциљност, нецелисходност; ослобођење од пореза и државних намета.


Atehničan neiskusan, nevešt, neumešan, nespretan. ...
Atehnija neumešnost, neve-štost, nespretnost ; nerazumevanje neke umetnosti ...
Ateteza odbacivanje, poništavanje, poništaj, ukidanje, proglašenje nevažećim...
Atestirati potvrditi, overi-ti, posvedočiti; izdati svedodžbu, uverenje, potvr...
Atestacija overavanje, potvrđivanje; svedočanstvo, svedodžba, uverenje, pismen...
Atest pismena potvrda, svedodžba, uverenje; a gesta t....
Sve reči na slovo a