Skip to main content

Atestacija značenje

šta znači Atestacija

Na latinici: Definicija i značenje reči Atestacija (latinski attestatio) overavanje, potvrđivanje; svedočanstvo, svedodžba, uverenje, pismena potvrda.

Reč Atestacija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. аттестатио) оверавање, потврђивање; сведочанство, сведоджба, уверење, писмена потврда.


Atehničan neiskusan, nevešt, neumešan, nespretan. ...
Atehnija neumešnost, neve-štost, nespretnost ; nerazumevanje neke umetnosti ...
Ateteza odbacivanje, poništavanje, poništaj, ukidanje, proglašenje nevažećim...
Atestirati potvrditi, overi-ti, posvedočiti; izdati svedodžbu, uverenje, potvr...
Atestacija overavanje, potvrđivanje; svedočanstvo, svedodžba, uverenje, pismen...
Atest pismena potvrda, svedodžba, uverenje; a gesta t....
Sve reči na slovo a