Skip to main content

Atestirati značenje

šta znači Atestirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Atestirati (latinski attestari) potvrditi, overi-ti, posvedočiti; izdati svedodžbu, uverenje, potvrdu; pozivati (ili: pozvati) za svedoka.

Reč Atestirati sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (лат. аттестари) потврдити, овери-ти, посведочити; издати сведоджбу, уверење, потврду; позивати (или: позвати) за сведока.


Atehničan neiskusan, nevešt, neumešan, nespretan. ...
Atehnija neumešnost, neve-štost, nespretnost ; nerazumevanje neke umetnosti ...
Ateteza odbacivanje, poništavanje, poništaj, ukidanje, proglašenje nevažećim...
Atestirati potvrditi, overi-ti, posvedočiti; izdati svedodžbu, uverenje, potvr...
Atestacija overavanje, potvrđivanje; svedočanstvo, svedodžba, uverenje, pismen...
Atest pismena potvrda, svedodžba, uverenje; a gesta t....
Sve reči na slovo a