Skip to main content

Ateteza značenje

šta znači Ateteza

Na latinici: Definicija i značenje reči Ateteza (od grčke reči: athetesis) odbacivanje, poništavanje, poništaj, ukidanje, proglašenje nevažećim.

Reč Ateteza napisana unazad: azetetA i sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. атхетесис) одбацивање, поништавање, поништај, укидање, проглашење неважећим.

Slično: 
Atehničan neiskusan, nevešt, neumešan, nespretan. ...
Atehnija neumešnost, neve-štost, nespretnost ; nerazumevanje neke umetnosti ...
Ateteza odbacivanje, poništavanje, poništaj, ukidanje, proglašenje nevažećim...
Atestirati potvrditi, overi-ti, posvedočiti; izdati svedodžbu, uverenje, potvr...
Atestacija overavanje, potvrđivanje; svedočanstvo, svedodžba, uverenje, pismen...
Atest pismena potvrda, svedodžba, uverenje; a gesta t....
Sve reči na slovo a