Skip to main content

Atemperirati značenje

šta znači Atemperirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Atemperirati (latinski attemperare) umeriti, umeravati, ublažiti, ublažavati, utišati, utišavati.

Reč Atemperirati sastoji se od 12 slova.

На Ћирилици: (лат. аттемпераре) умерити, умеравати, ублажити, ублажавати, утишати, утишавати.


Atehničan neiskusan, nevešt, neumešan, nespretan. ...
Atehnija neumešnost, neve-štost, nespretnost ; nerazumevanje neke umetnosti ...
Ateteza odbacivanje, poništavanje, poništaj, ukidanje, proglašenje nevažećim...
Atestirati potvrditi, overi-ti, posvedočiti; izdati svedodžbu, uverenje, potvr...
Atestacija overavanje, potvrđivanje; svedočanstvo, svedodžba, uverenje, pismen...
Atest pismena potvrda, svedodžba, uverenje; a gesta t....
Sve reči na slovo a