Skip to main content

Atemporirati se značenje

šta znači Atemporirati se

Na latinici: Definicija i značenje reči Atemporirati se (latinski a tempore) upravljati se prema vremenu, prema prilikama, prilagođavati se duhu vremena.

Reč Atemporirati se sastoji se od 15 slova.

На Ћирилици: (лат. а темпоре) управљати се према времену, према приликама, прилагођавати се духу времена.


Atehničan neiskusan, nevešt, neumešan, nespretan. ...
Atehnija neumešnost, neve-štost, nespretnost ; nerazumevanje neke umetnosti ...
Ateteza odbacivanje, poništavanje, poništaj, ukidanje, proglašenje nevažećim...
Atestirati potvrditi, overi-ti, posvedočiti; izdati svedodžbu, uverenje, potvr...
Atestacija overavanje, potvrđivanje; svedočanstvo, svedodžba, uverenje, pismen...
Atest pismena potvrda, svedodžba, uverenje; a gesta t....
Sve reči na slovo a