Skip to main content

Atentat značenje

šta znači Atentat

Na latinici: Definicija i značenje reči Atentat (latinski attentatum od attentare, attemptare napasti, pokušati) protivpravan napad na život, imanje ili čast nekoga; zločin, zločinački napadaj; pokušaj ubistva; atentata krimina (latinski attentata crimina) pl.pravo: pokušani ali neizvršeni zločini.

Reč Atentat sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (лат. аттентатум од аттентаре, аттемптаре напасти, покушати) противправан напад на живот, имање или част некога; злочин, злочиначки нападај; покушај убиства; атентата кримина (лат. аттентата цримина) пл. прав. покушани али неизвршени злочини.


Atehničan neiskusan, nevešt, neumešan, nespretan. ...
Atehnija neumešnost, neve-štost, nespretnost ; nerazumevanje neke umetnosti ...
Ateteza odbacivanje, poništavanje, poništaj, ukidanje, proglašenje nevažećim...
Atestirati potvrditi, overi-ti, posvedočiti; izdati svedodžbu, uverenje, potvr...
Atestacija overavanje, potvrđivanje; svedočanstvo, svedodžba, uverenje, pismen...
Atest pismena potvrda, svedodžba, uverenje; a gesta t....
Sve reči na slovo a