Skip to main content

Ateraža značenje

šta znači Ateraža

Na latinici: Definicija i značenje reči Ateraža (fr. atterage) mor. mesto pristajanja, pristan, pristanište

Reč Ateraža sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (фр. аттераге) мор. место пристајања, пристан, пристаниште


Atehničan neiskusan, nevešt, neumešan, nespretan. ...
Atehnija neumešnost, neve-štost, nespretnost ; nerazumevanje neke umetnosti ...
Ateteza odbacivanje, poništavanje, poništaj, ukidanje, proglašenje nevažećim...
Atestirati potvrditi, overi-ti, posvedočiti; izdati svedodžbu, uverenje, potvr...
Atestacija overavanje, potvrđivanje; svedočanstvo, svedodžba, uverenje, pismen...
Atest pismena potvrda, svedodžba, uverenje; a gesta t....
Sve reči na slovo a