Skip to main content

Aterirati značenje

šta znači Aterirati

Na latinici: Definicija i značenje reči Aterirati (fr. atterir)avijacija: spustiti se avionom, aeroplanom ili balonom na zemlju; mor. pristati, priterati zemlji, obali, priploviti obali.

Reč Aterirati sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. аттерир) авиј. спустити се авионом, аеропланом или балоном на земљу; мор. пристати, притерати земљи, обали, припловити обали.


Atehničan neiskusan, nevešt, neumešan, nespretan. ...
Atehnija neumešnost, neve-štost, nespretnost ; nerazumevanje neke umetnosti ...
Ateteza odbacivanje, poništavanje, poništaj, ukidanje, proglašenje nevažećim...
Atestirati potvrditi, overi-ti, posvedočiti; izdati svedodžbu, uverenje, potvr...
Atestacija overavanje, potvrđivanje; svedočanstvo, svedodžba, uverenje, pismen...
Atest pismena potvrda, svedodžba, uverenje; a gesta t....
Sve reči na slovo a