Skip to main content

Aterisaža značenje

šta znači Aterisaža

Na latinici: Definicija i značenje reči Aterisaža (fr. atterrissage)avijacija: sletanje, spuštanje avionom, aeroplanom ili balonom na zemlju; mor. pristajanje, priteri-vanje obali.

Reč Aterisaža sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (фр. аттерриссаге) авиј. слетање, спуштање авионом, аеропланом или балоном на земљу; мор. пристајање, притери-вање обали.


Atehničan neiskusan, nevešt, neumešan, nespretan. ...
Atehnija neumešnost, neve-štost, nespretnost ; nerazumevanje neke umetnosti ...
Ateteza odbacivanje, poništavanje, poništaj, ukidanje, proglašenje nevažećim...
Atestirati potvrditi, overi-ti, posvedočiti; izdati svedodžbu, uverenje, potvr...
Atestacija overavanje, potvrđivanje; svedočanstvo, svedodžba, uverenje, pismen...
Atest pismena potvrda, svedodžba, uverenje; a gesta t....
Sve reči na slovo a