Skip to main content

Atlantski značenje

šta znači Atlantski

Na latinici: Definicija i značenje reči Atlantski (latinski atlanticus) gorostasan, divov-ski, velik i snažan; koji pripada planini Atlasu; otuda koji pripada Zap. Africi, zapadnoafrički.

Reč Atlantski sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. атлантицус) горостасан, дивов-ски, велик и снажан; који припада планини Атласу; отуда који припада Зап. Африци, западноафрички.


Atlotet sudija u borbi i razdeljivač nagrada....
Atletski koji se tiče atlete ili koji pripada atlet, koji ima osobine jednog ...
Atletika skup viteških narodnih igara, koje su mnogo negovali još i stari Grc...
Atlete takmičar na javnim gimnastičkim utakmicama kod starih Grka i Rimlja...
Atlantski gorostasan, divov-ski, velik i snažan; koji pripada planini Atlasu; ...
Atlantik Atlantski okean, nazvan po džinu Atlasu koji, po grčkoj mitologiji,...
Sve reči na slovo a