Skip to main content

Atlotet značenje

šta znači Atlotet

Na latinici: Definicija i značenje reči Atlotet (od grčke reči: athlo-thetes) sudija u borbi i razdeljivač nagrada.

Reč Atlotet sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. атхло-тхетес) судија у борби и раздељивач награда.


Atlotet sudija u borbi i razdeljivač nagrada....
Atletski koji se tiče atlete ili koji pripada atlet, koji ima osobine jednog ...
Atletika skup viteških narodnih igara, koje su mnogo negovali još i stari Grc...
Atlete takmičar na javnim gimnastičkim utakmicama kod starih Grka i Rimlja...
Atlantski gorostasan, divov-ski, velik i snažan; koji pripada planini Atlasu; ...
Atlantik Atlantski okean, nazvan po džinu Atlasu koji, po grčkoj mitologiji,...
Sve reči na slovo a