Skip to main content

Atlete značenje

šta znači Atlete

Na latinici: Definicija i značenje reči Atlete (od grčke reči: athletes) takmičar na javnim gimnastičkim utakmicama kod starih Grka i Rimljana; čovek koji se bavi atle-tikom, borac, rvač;figurativno: veoma jak i lepo razvijen čovek.

Reč Atlete sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. атхлетес) такмичар на јавним гимнастичким утакмицама код старих Грка и Римљана; човек који се бави атле-тиком, борац, рвач; фиг. веома јак и лепо развијен човек.


Atlotet sudija u borbi i razdeljivač nagrada....
Atletski koji se tiče atlete ili koji pripada atlet, koji ima osobine jednog ...
Atletika skup viteških narodnih igara, koje su mnogo negovali još i stari Grc...
Atlete takmičar na javnim gimnastičkim utakmicama kod starih Grka i Rimlja...
Atlantski gorostasan, divov-ski, velik i snažan; koji pripada planini Atlasu; ...
Atlantik Atlantski okean, nazvan po džinu Atlasu koji, po grčkoj mitologiji,...
Sve reči na slovo a