Skip to main content

Autadija značenje

šta znači Autadija

Na latinici: Definicija i značenje reči Autadija (od grčke reči: authadeia, authadia) samodopadanje, uživanje u samom sebi, zadovoljstvo samim sobom.

Reč Autadija sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. аутхадеиа, аутхадиа) самодопадање, уживање у самом себи, задовољство самим собом.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a