Skip to main content

Autriment značenje

šta znači Autriment

Na latinici: Definicija i značenje reči Autriment (latinski nutrimentum) sredstvo za ishranu, hrana.

Reč Autriment napisana unazad: autriment i sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (лат. нутриментум) средство за исхрану, храна.

Slično: 
Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a