Skip to main content

Autohorija značenje

šta znači Autohorija

Na latinici: Definicija i značenje reči Autohorija (od grčke reči: autćs sam, choreo idem, rasprostirem se) bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke.

Reč Autohorija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аутћс сам, цхорео идем, распростирем се) бог. распростирање плодова и семена сопственим средствима биљке.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a