Skip to main content

Autohtonija značenje

šta znači Autohtonija

Na latinici: Definicija i značenje reči Autohtonija (od grčke reči: auto-chthon) prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobitnost.

Reč Autohtonija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. ауто-цхтхон) прастановништво, урођенипггво, староседелаштво; самониклост, самобитност.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a