Skip to main content

Autarh značenje

šta znači Autarh

Na latinici: Definicija i značenje reči Autarh (od grčke reči: autos sam, archo vladam) samovladar, samodržac, despot;isto znači i apsolutist.

Reč Autarh sastoji se od 6 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос сам, арцхо владам) самовладар, самодржац, деспот; уп. апсолутист.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a