Skip to main content

Autarhija značenje

šta znači Autarhija

Na latinici: Definicija i značenje reči Autarhija (od grčke reči:) samovlada, samodrštvo;isto znači i apsolutizam.

Reč Autarhija sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч.) самовлада, самодрштво; уп. апсолутизам.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a