Skip to main content

Autemeran značenje

šta znači Autemeran

Na latinici: Definicija i značenje reči Autemeran (od grčke reči: autos sam, emera dan)medicina: istodnevni, koji prolazi još istog dana.

Reč Autemeran sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос сам, емера дан) мед. истодневни, који пролази још истог дана.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a