Skip to main content

Autemeron značenje

šta znači Autemeron

Na latinici: Definicija i značenje reči Autemeron (od grčke reči:) ned. lek koji dejstvuje već onoga dana kad se upotrebi.

Reč Autemeron sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч.) нед. лек који дејствује већ онога дана кад се употреби.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a