Skip to main content

Autentican značenje

Šta znači Autentican


Autentican

latinica:

Definicija i značenje reči Autentican (od grčke reči: authentikćs) zakonit, pravovažan, istinit, izvestan, izvorni, pravi, nepatvoren, verodostojan.

Reč Autentican napisana unazad: nacitnetua

Autentican se sastoji od 10 slova.

sta je Autentican

Slično:
Šta znači Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf...
Šta znači Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek...
Šta znači Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklos...
Šta znači Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Šta znači Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima...
Šta znači Autohirija dizanje ruke na sama sebe, samoubistvo....