Skip to main content

Autevtike značenje

šta znači Autevtike

Na latinici: Definicija i značenje reči Autevtike (od latinske reči: authentica) pl.pravo: docnije dopune i dodaci nekom starijem zakoniku;isto znači i autentikum.

Reč Autevtike sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (нлат. аутхентица) пл. прав. доцније допуне и додаци неком старијем законику; уп. аутентикум.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a