Skip to main content

Autevtikum značenje

šta znači Autevtikum

Na latinici: Definicija i značenje reči Autevtikum (od latinske reči: authenticum) izvorno delo, original;pravo: prvobitni, originalni spis ili dokumenat.

Reč Autevtikum sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (нлат. аутхентицум) изворно дело, оригинал; прав. првобитни, оригинални спис или докуменат.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a