Skip to main content

Autizam značenje

šta znači Autizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Autizam (od grčke reči: autos sam) psihologiji: pretežno razvijen fantastičko-sanjalački unutrašnji život, nasuprot poslovanju i učešću u životu spoljaššeg sveta.

Reč Autizam sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос сам) псих. претежно развијен фантастичко-сањалачки унутрашњи живот, насупрот пословању и учешћу у животу спољашшег света.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a