Skip to main content

Auto-dres značenje

šta znači Auto-dres

Na latinici: Definicija i značenje reči Auto-dres (od grčke reči: autos, eng. dress) odelo za automobiliste.

Reč Auto-dres sastoji se od 9 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос, енг. дресс) одело за аутомобилисте.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a