Skip to main content

Auto garaža značenje

šta znači Auto garaža

Na latinici: Definicija i značenje reči Auto garaža (od grčke reči: autos,od francuske reči: garage) sklonište (ili: mesto za sklanjanje) automobila.

Reč Auto garaža sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос, фр. гараге) склониште (или: место за склањање) аутомобила.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a