Skip to main content

Auto-strada značenje

šta znači Auto-strada

Na latinici: Definicija i značenje reči Auto-strada (od grčke reči: autos,od italijanske reči: strada drum) moderno izrađen drum za automobile.

Reč Auto-strada sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос, итал. страда друм) модерно израђен друм за аутомобиле.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a