Skip to main content

Auto značenje

šta znači Auto

Na latinici: Definicija i značenje reči Auto uobičajena skraćenica za automobil.

Reč Auto napisana unazad: otuA i sastoji se od 4 slova.

На Ћирилици: уобичајена скраћеница за аутомобил.

Slično: 
Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a