Skip to main content

Autobaza značenje

šta znači Autobaza

Na latinici: Definicija i značenje reči Autobaza (od grčke reči: autos, basis) prostor za smeštaj automobila.

Reč Autobaza sastoji se od 8 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос, басис) простор за смештај аутомобила.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a