Skip to main content

Autobiograf značenje

šta znači Autobiograf

Na latinici: Definicija i značenje reči Autobiograf (od grčke reči: autos, bios život, grapho pišem) samoživotopisac, pisac autobiografije

Reč Autobiograf sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос, биос живот, грапхо пишем) саможивотописац, писац аутобиографије


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a