Skip to main content

Autobus značenje

šta znači Autobus

Na latinici: Definicija i značenje reči Autobus (od grčke reči: autos, latinski omnibus svima) automobil-omnibus; v. omnibus.

Reč Autobus sastoji se od 7 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос, лат. омнибус свима) аутомобил-омнибус; в. омнибус.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a