Skip to main content

Autodeterminizam značenje

šta znači Autodeterminizam

Na latinici: Definicija i značenje reči Autodeterminizam (od grčke reči: autćs, latinski determi-nare opredeliti, odrediti) fil. učenje o samodeterminaciji,to jest o samoodrećivanju delanja i htenja putem zakonitosti koja je u našoj svesti, putem razumne volje, ličnosti i ideje

Reč Autodeterminizam sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (грч. аутћс, лат. детерми-наре определити, одредити) фил. учење о самодетерминацији, тј. о самоодрећивању делања и хтења путем законитости која је у нашој свести, путем разумне воље, личности и идеје


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a