Skip to main content

Autodidaksija značenje

šta znači Autodidaksija

Na latinici: Definicija i značenje reči Autodidaksija (od grčke reči: autos, didakso, učim, proučavam) samouštvo.

Reč Autodidaksija sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос, дидаксо, учим, проучавам) самоуштво.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a