Skip to main content

Autodidakt značenje

šta znači Autodidakt

Na latinici: Definicija i značenje reči Autodidakt (od grčke reči: autos-didaktos) samouk.

Reč Autodidakt napisana unazad: tkadidotuA i sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос-дидактос) самоук.

Slično: 
Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a