Skip to main content

Autodikija značenje

šta znači Autodikija

Na latinici: Definicija i značenje reči Autodikija (od grčke reči: auto-dikos koji samom sebi sudi) pravo nekoga da sam sebi sudi.

Reč Autodikija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. ауто-дикос који самом себи суди) право некога да сам себи суди.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a