Skip to main content

Autodinamičan značenje

šta znači Autodinamičan

Na latinici: Definicija i značenje reči Autodinamičan (od grčke reči: autos, dynamikos moćan, jak) koji dejstvuje sam od sebe, sam sobom.

Reč Autodinamičan sastoji se od 13 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос, дyнамикос моћан, јак) који дејствује сам од себе, сам собом.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a