Skip to main content

Autofizioterapija značenje

šta znači Autofizioterapija

Na latinici: Definicija i značenje reči Autofizioterapija (od grčke reči: autos, physis priroda, therapeia lečenje)medicina: lečenje samoga sebe prirodnim sredstvima, samolečenje.

Reč Autofizioterapija sastoji se od 17 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос, пхyсис природа, тхерапеиа лечење) мед. лечење самога себе природним средствима, самолечење.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a