Skip to main content

Autofnlija značenje

šta znači Autofnlija

Na latinici: Definicija i značenje reči Autofnlija (od grčke reči: autćs, philia naklonost, ljubav) samoljublje, ljubav prema samom sebi, zaljubljenost u samog sebe.

Reč Autofnlija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аутћс, пхилиа наклоност, љубав) самољубље, љубав према самом себи, заљубљеност у самог себе.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a