Skip to main content

Autogamija značenje

šta znači Autogamija

Na latinici: Definicija i značenje reči Autogamija (od grčke reči: autos, gamia) bog. samooplođivanje kod biljaka, samooprašivanje.

Reč Autogamija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос, гамиа) бог. самооплођивање код биљака, самоопрашивање.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a