Skip to main content

Autogonija značenje

šta znači Autogonija

Na latinici: Definicija i značenje reči Autogonija (od grčke reči: autos, gignomai rađam)biologija: postanak života u njegovim najjednostavnijim počecima iztakozvani: anorganske materije: proizvođenje živih bića veštačkim putem

Reč Autogonija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос, гигномаи рађам) биол. постанак живота у његовим најједноставнијим почецима из тзв. анорганске материје: произвођење живих бића вештачким путем


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a