Skip to main content

Autografija značenje

šta znači Autografija

Na latinici: Definicija i značenje reči Autografija (grč autos, graphia) veština umnožavanja rukopisa, umnožavanje rukopisa (sa kamena ili metalne ploče).

Reč Autografija sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч аутос, грапхиа) вештина умножавања рукописа, умножавање рукописа (са камена или металне плоче).


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a