Skip to main content

Autografski značenje

šta znači Autografski

Na latinici: Definicija i značenje reči Autografski (od grčke reči: autos, graphikos) svojeručan, svojeručno napisan; izrađen putem kopiranja pomoćutakozvani: autografskog mastila.

Reč Autografski sastoji se od 11 slova.

На Ћирилици: (грч. аутос, грапхикос) својеручан, својеручно написан; израђен путем копирања помоћу тзв. аутографског мастила.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a