Skip to main content

Autohemoterapija značenje

šta znači Autohemoterapija

Na latinici: Definicija i značenje reči Autohemoterapija (od grčke reči: autćs, haima krv, therapeia)medicina: lečenje ubrizgavanjem bolesnikove krvi neposredno posle vađenja iz vene.

Reč Autohemoterapija sastoji se od 16 slova.

На Ћирилици: (грч. аутћс, хаима крв, тхерапеиа) мед. лечење убризгавањем болесникове крви непосредно после вађења из вене.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a