Skip to main content

Autohirija značenje

šta znači Autohirija

Na latinici: Definicija i značenje reči Autohirija (od grčke reči: autocheiria) dizanje ruke na sama sebe, samoubistvo.

Reč Autohirija sastoji se od 10 slova.

На Ћирилици: (грч. аутоцхеириа) дизање руке на сама себе, самоубиство.


Autriment sredstvo za ishranu, hrana....
Aut Cezar, aut nihil ili biti Cezar, tj. nešto veliko, ili ne biti ništa. auf predl. n...
Autsajder onaj koji je izvan čega, koji je po strani, neupućen čovek, onaj ko...
Autohtonija prastanovništvo, urođenipggvo, starosedelaštvo; samoniklost, samobit...
Autohtoni urođen, urođenički, starosedelački; samonikao, samobitan....
Autohorija bog. rasprostiranje plodova i semena sopstvenim sredstvima biljke....
Sve reči na slovo a